Πωλήσεων

Με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στις πωλήσεις και τη διανομή παγκοσμίως, έχουμε αναπτύξει ολοκληρωμένες γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές

Από την ίδρυση της εταιρείας στη Κύπρος το 2011 και με την υποστήριξη του Ομίλου, έχουμε συσσωρεύσει ολοκληρωμένες γνώσεις και αναπτύξει βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες μας επιτρέπουν να προσαρμοζόμαστε γρήγορα και αποτελεσματικά στην πολυμορφία των αγορών, που συχνά έχουν διαφορετικές δομές και ανάγκες. Οι λύσεις που προσφέρουμε δίνουν πραγματική αξία στους πελάτες μας, όπου και αν δραστηριοποιούμαστε.

Στόχος μας είναι να χτίσουμε μακροπρόθεσμες και αμοιβαία επικερδείς σχέσεις με τους πελάτες μας. Προσπαθούμε πάντα να προσφέρουμε μια ανώτερη εμπειρία εξυπηρέτησης στους πελάτες παρέχοντας τα σωστά άτομα, ικανότητες και υποδομή. Μαζί με τους πελάτες, επιτυγχάνουμε φιλόδοξους στόχους πωλήσεων και διανομής, με πλήρη διαφάνεια και αποδοτικότητα κόστους.

 

Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων στις πωλήσεις, για ένα ευρύ φάσμα καναλιών, όπως το σύγχρονο εμπόριο (MT), τα καταστήματα συχνής επισκεψιμότητας (HFS), τα φαρμακεία, τα πολυκαταστήματα, τα βρεφικά είδη, το χονδρεμπόριο,  ο κλάδος ΞΕΥΤ (Horeca) και πρατήρια καυσίμων.

Με τις ικανότητες μας στις πωλήσεις, διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στις τοπικές αγορές, μέσω προσαρμοσμένων στρατηγικών, υποστηριζόμενοι από κορυφαία τεχνολογία.

«Έξυπνη» κάλυψη αγοράς

Παρέχουμε βέλτιστη κάλυψη, που διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και την προβολή των προϊόντων μας.

Η «έξυπνη» κάλυψή διανομής των προϊόντων, επιτυγχάνεται μέσω πωλητών  (preselling) καθώς και με άμεσες παραδώσεις μέσω πωλητών με αυτοκίνητα βαν, υποδιανομείς και cash & carry, κανάλια προσαρμοσμένα ανάλογα στη δομή και ανάγκες της αγοράς. Η ομάδα πωλήσεων μας αναπτύσσει τη διανομή μέσω επιτυχημένων διαδικασιών και εργαλείων πωλήσεων, σε «Μεγάλους Πελάτες» (key account customers), και  σε ομάδες αποκλειστικής απασχόλησης για συγκεκριμένα κανάλια διανομής.   Οι καινοτόμες ψηφιακές λύσεις μας, απλοποιούν τις διαδικασίες παραγγελιών,  αντικαθιστούν τις χειρωνακτικές  παραγγελίες και επιτρέπουν στους πελάτες να παραγγέλνουν όποτε τους είναι βολικό, από οπουδήποτε.

«Έξυπνη» κάλυψη αγοράς

Προώθηση προϊόντων εντός καταστήματος

Αναπτύσσοντας και διασφαλίζοντας την καλύτερη παρουσίαση και απόδοση εντός των καταστημάτων.

Οι ομάδες προώθησης προϊόντων εντός των καταστημάτων, διασφαλίζουν ότι κερδίζουμε από την “πρώτη στιγμή της αλήθειας”, όταν οι καταναλωτές επισκέπτονται ένα κατάστημα για να επιλέξουν προϊόντα. Ενθαρρύνουμε μια αμοιβαία επωφελή (win-win) σχέση μεταξύ των προμηθευτών και πελατών μας μέσω της 100% διαθεσιμότητας,  της συνεχούς αναπλήρωσης στα ράφια και της ορατότητας των προϊόντων, καθώς και με τη διοργάνωση  ειδικών εκδηλώσεων και παρουσιάσεων.

Προώθηση προϊόντων εντός καταστήματος

Εμπορικό Τμήμα Μάρκετινγκ

Ένας ισχυρός παράγοντας επιτυχίας που συνδέει το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις.

Οι εμπορικές ομάδες μάρκετινγκ διαχειρίζονται όλες τις δραστηριότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ για την υποστήριξη της εμπορικής αξίας των επωνυμιών και τη διασφάλιση των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό περιλαμβάνει την ενεργή αναγνώριση ευκαιριών και προκλήσεων, προσαρμόζοντας ταυτόχρονα τις παγκόσμιες στρατηγικές για κάθε επωνυμία στην τοπική αγορά. Οι δραστηριότητές τους υποστηρίζονται από ισχυρή επιχειρηματική ευφυΐα, που συμπεριλαμβάνει τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων.

Εμπορικό Τμήμα Μάρκετινγκ

Διαχείριση Λογαριασμών

Δημιουργία αξίας και η οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μας, για να είμαστε η προτιμώμενη επιλογή τους.

Η διαχείριση λογαριασμών των πελατών μας βασίζεται στην πελατοκεντρική μας προσέγγιση. Αυτό μας επιτρέπει να κατανοούμε τις στρατηγικές και τις ανάγκες των πελατών μας, τις οποίες μεταφράζουμε σε κοινό επιχειρηματικό σχεδιασμό και υποστηριχτικές μορφές, που δημιουργούν αξία και οδηγούν στην επιτυχία των πελατών. Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει ότι είμαστε πάντα σε θέση να προσφέρουμε πραγματική αξία και ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κάτι που μας καθιστά ως η προτιμώμενη επιλογή των πελατών μας.

Διαχείριση Λογαριασμών

Πρωτοπόρες Καινοτόμες Τεχνολογίες

Ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Οι λύσεις μας στην πληροφορική αποτελούν μια από τις βασικές δυνατότητες του Ομίλου μας. Παρέχουμε στους πελάτες μας εργαλεία λήψης αποφάσεων, που διασφαλίζουν τη μέγιστη αποδοτικότητα στη διανομή αλλά και τη διαχείριση των πόρων. Οι λύσεις μας είναι καινοτόμες, απλές και αποτελεσματικές.  Επικεντρωνόμαστε στην παροχή ψηφιακής εμπειρίας που συμπεριλαμβάνει ολοκληρωμένες διαδικασίες εξυπηρέτησης πελατών και οργανωτικής υποστήριξης, η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών, στο ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Πρωτοπόρες Καινοτόμες Τεχνολογίες