Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
Θα χαρούμε να ανταποκριθούμε
στις παρατηρήσεις σας
Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραφεία Diplomat Cyprus
Εμπορίου 7-11,
7105 Βιομηχανική περιοχή Αραδίππου
Λάρνακα, Κύπρος


Τηλέφωνο: 22210900
info_group@diplomat-global.com