Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
Θα χαρούμε να ανταποκριθούμε
στις παρατηρήσεις σας
Για περισσότερες πληροφορίες:
Diplomat Distributors (D.D) Cyprus LTD
Αιόλου 8,
2540, Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου
LAIKO Building, 2ος όροφος
Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: 22210900
info_group@diplomat-global.com