Διαδικασία προσλήψεων και σταδιοδρομίας

Η διαδικασία προσλήψεων μας
Στη Diplomat, διασφαλίζουμε μια δίκαιη, διαφανή και τυποποιημένη διαδικασία προσλήψεων για να προσελκύσουμε κορυφαία ταλέντα.

Για να εξασφαλίσουμε ότι θα προσλάβουμε τους σωστούς ανθρώπους, η διαδικασία προσλήψεων είναι διαφανής με σαφή κριτήρια. Η τυποποιημένη διαδικασία που ακολουθούμε εξασφαλίζει ένα σταθερά υψηλό επίπεδο προσλήψεων σε όλες τις επιχειρηματικές μας μονάδες, απλοποιεί τη λήψη αποφάσεων και αποφεύγει την προτιμησιακή μεταχείριση για οποιονδήποτε υποψήφιο.

Αρχίζουμε αξιολογώντας την καταλληλότητά σας για την εταιρεία μας και πόσο καλά ταιριάζετε με τις βασικές μας αξίες. Επίσης, επικυρώνουμε ότι έχετε τις δεξιότητες, την εμπειρία και την εκπαίδευση για την επιτυχή εκπλήρωση των αναγκών της θέσης.

Η διαδικασία πρόσληψης μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Αξιολογήσεις – σχεδιασμένες για να δοκιμάσουν την κριτική σκέψη και τις ικανότητές σας στην επίλυση προβλημάτων.
  2. Συνεντεύξεις με βάση τη Συμπεριφορά – οι συνεντεύξεις διεξάγονται με βασικό προσωπικό της Diplomat.  Οι υπάλληλοι της Diplomat που υποστηρίζουν τη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται σε εκτεταμένη εκπαίδευση στη δική μας μοναδική μεθοδολογία προσλήψεων. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να σας γνωρίσουμε σε βάθος, όπως και εσείς εμάς, εφαρμόζοντας μια δίκαιη και αντικειμενική διαδικασία αξιολόγησης.
  3. Πρόσθετες Αξιολογήσεις – αυτό εξαρτάται από τη θέση για την οποία υποβάλλετε αίτηση. Μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες συνεντεύξεις, συγκεκριμένες δοκιμές (π.χ. δοκιμή οδήγησης για οδηγούς, δοκιμή στην Αγγλική γλώσσα κλπ.), ελέγχους ασφαλείας και περαιτέρω συστάσεις. Οι Διευθυντές μπορούν επίσης να αναμένουν αξιολογήσεις από ανεξάρτητα κέντρα αξιολόγησης.
Γίνετε μέλος της Ομάδα μας και Χτίστε τη Σταδιοδρομία σας Μαζί μας!
Λειτουργία Περιγραφή
Πωλήσεις

Αποτελέστε μέρος μιας ομάδας πρώτης γραμμής που εφαρμόζει την στρατηγική μας με τους πελάτες μας. Επικεντρωθείτε στη δημιουργία αξίας και αμοιβαία επωφελών λύσεων με τους πελάτες μας, μέσω ισχυρών ικανοτήτων στις πωλήσεις.

Μάθετε πώς να προσαρμόζετε τη “στρατηγική μετάβασης στην αγορά“ (go-to-market) για κάθε πελάτη, να ηγείστε του Κοινού Επιχειρηματικού Προγραμματισμού (JBP) και να καθοδηγείτε την εκτέλεση εντός των καταστημάτων, διασφαλίζοντας πλήρη και κερδοφόρα κάλυψη, διαθεσιμότητα και ορατότητα.

Υλικοτεχνική Υποστήριξη

Διασφαλίστε την επιχειρησιακή αριστεία για την παροχή προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μας και παραδώστε προϊόντα με αποτελεσματικό και καινοτόμο τρόπο.

Βεβαιωθείτε ότι τα σωστά προϊόντα παραδίδονται στη σωστή τοποθεσία, έγκαιρα, με τα απαιτούμενα επίπεδα ποιότητας και με τον οικονομικότερο τρόπο.

Το τμήμα Υλικοτεχνικής Υποστήριξης (Logistics) παρέχει ένα οικονομικά αποδοτικό και ανώτερο επίπεδο υπηρεσιών στους πελάτες μας.

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Διαχειριστείτε τη σύνθετη προμήθεια και μεταφορά προϊόντων από το εξωτερικό και διασφαλίστε την κατάλληλη ρύθμιση και έγκριση αδειών για όλα τα προϊόντα. Ηγηθείτε της διαδικασίας σχεδιασμού της ζήτησης για να διατηρήσετε οικονομικά αποδοτικά επίπεδα αποθεμάτων, που θα μας επιτρέψουν να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πελατών, διατηρώντας παράλληλα μια σωστή διαχείριση των επιπέδων αποθεμάτων μας.

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Ένα βασικό μέρος των συνολικών δυνατοτήτων και της επιχειρησιακής μας αριστείας. Παρέχετε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων προσαρμοσμένων λύσεων για αυτοκόλλητα, ετικέτες και συσκευασίες μέσω αυτοματοποιημένων διεργασιών και προηγμένων τεχνολογιών.

Διαχείριση Κατηγοριών

Ένα βασικό στοιχείο του τμήματός διαχείρισης πελατών. Περιλαμβάνει έρευνα, ανάλυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εκτέλεση της στρατηγικής των επωνυμιών μας.

Συνεργαστείτε με τους προμηθευτές μας ανά το παγκόσμιο για να προσαρμόσουμε τις παγκόσμιες στρατηγικές επωνυμίας στις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς και στις ανάγκες των πελατών. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι δραστηριότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ, στηρίζουν την αξία κάθε επωνυμίας και οδηγούν στην αύξηση του μεριδίου αγοράς.

Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Αναγνωρίστε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για να υποστηρίξετε την ανάπτυξη και επέκταση της εταιρείας σε περισσότερες κατηγορίες, κανάλια και γεωγραφικές  περιοχές.

Χρηματοοικονομικά

Ηγηθείτε του οικονομικού προγραμματισμού του οργανισμού μας. Εφαρμόστε χρηματοοικονομική ανάλυση για να υποστηρίξετε τη λήψη αποφάσεων, τον υπολογισμό της απόδοσης στην επένδυση (ROI), καθορίστε αποτελεσματικές τιμές προώθησης και παρακολουθήστε τη τήρηση του προϋπολογισμού.

Ανθρώπινο Δυναμικό (ΑΔ)

Γίνετε μέλος της ηγετικής λειτουργίας του ΑΔ και συνεργαστείτε με τους διευθυντές και τους υπαλλήλους μας για να βοηθήσετε στην εκπλήρωση του οράματος της  Diplomat.

Λάβετε μέρος στην εργοδότηση, ανάπτυξη και διατήρηση κορυφαίων ταλέντων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποδίδουν τα μέγιστα σε μια κουλτούρα που υποστηρίζει την υψηλή απόδοση.

Διαδικασίες & Τεχνολογία

Σχεδιάστε το τεχνολογικό περιβάλλον της εταιρείας ούτος ώστε να υποστηρίζει την επιχειρηματική απόδοση μέσω επιχειρηματικής ευφυΐας, καινοτόμων εργαλείων και ψηφιακών λύσεων.

Υποστηρίξτε τα ηγετικά στελέχη στη βελτιστοποίηση και βελτίωση της οργανωτικής αποδοτικότητας, αυξήστε την παραγωγικότητα και μειώστε το κόστος για να κάνετε δυνατή την “απλότητα” στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Συμβουλές προς εσάς
Πως να συντάξετε το Βιογραφικό σας
Πως να συντάξετε το Βιογραφικό σας
Συμβουλές για μια Επιτυχημένη Συνέντευξη
Συμβουλές για μια Επιτυχημένη Συνέντευξη
Δείτε την γνώμη των εργαζομένων μας