Η Στρατηγική μας

Ενδυναμώνοντας την Ανάπτυξη των Πελατών μας ανά τον Κόσμο

Στη Diplomat, σκοπός μας είναι να προσδίδουμε αξία στους πελάτες μας κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας

ώστε να είμαστε η προτιμητέα επιλογή

Πιστεύουμε ότι η επιτυχία μας πηγάζει από τους ανθρώπους μας και τις αξίες μέσα από τις οποίες ζούμε.

Προωθούμε μια νοοτροπία ευέλικτου οργανισμού για να παρέχουμε γρήγορες και προληπτικές λύσεις, βασισμένες σε δεδομένα.

Είναι το θεμέλιο για τους τρεις πυλώνες της επιτυχίας μας: Πελατοκεντρική προσέγγιση, Επιχειρησιακή Ανάπτυξη

και Λειτουργική Αποδοτικότητα.

Η στρατηγική μας είναι προσαρμοσμένη στις τοπικές απαιτήσεις της κάθε αγοράς στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Επιπλέον, η στρατηγική μας επεξηγείται στον κάθε ένα από τους εργοδοτούμενους μας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη υλοποίηση της.

Εστιαζόμαστε στην αποτελεσματική υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε επιχειρηματικά κενά και να αξιοποιήσουμε επιχειρηματικές ευκαιρίες. Επανεξετάζουμε και αναθεωρούμε τακτικά το στρατηγικό μας πλάνο, για να διασφαλίσουμε ότι επιτυγχάνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Για να το πετύχουμε αυτό, τα επιχειρηματικά μας τμήματα σε διεθνή βάση λειτουργούν σε πλήρη συνεργασία με τις επιχειρηματικές μας μονάδες.

Με συνεχή διαχείρηση της απόδοσης της στρατηγικής μας, καθιστούμε δυνατή την ανάπτυξη όλων των επιχειρηματικών μας μονάδων, αφού φροντίζουμε να κατανοούμε πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας και ενεργούμε πάντα με συνέπεια ώστε να προσδίδουμε αξία σε αυτούς.

Οι πυλώνες επιτυχίας μας

Πελατοκεντρική Κουλτούρα

Κατανόηση των αναγκών των πελατών μας, για παροχή εξατομικευμένων λύσεων

Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Διαφοροποιούμε τις πηγές εσόδων μας για να αυξήσουμε τα έσοδα και τα κέρδη

Οργανωτική Αριστεία

Μείωση του κόστους εξυπηρέτησης εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλή ποιότητα

Πελατοκεντρική Στρατηγική

Προκειμένου να είμαστε η προτιμώμενη επιλογή των πελατών μας, εστιάζουμε στην κατανόηση των ταχέως μεταβαλλόμενων αναγκών και της στρατηγικής τους. Αναπτύσσουμε εξατομικευμένες λύσεις και κτίζουμε κοινά επιχειρηματικά σχέδια.

Τα εκτελούμε με αριστεία, για να δημιουργήσουμε αμοιβαία οφέλη.

 

Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Δεσμευόμαστε να αναπτυσσόμαστε όπου κι αν δραστηριοποιούμαστε, μέσω της επέκτασης σε νέες κατηγορίες και κανάλια, επωνυμίες που κατέχουμε και νέες περιοχές.

Οργανωτική Αριστεία

Πάντα προσπαθούμε να βελτιώνουμε την παραγωγικότητα διατηρώντας παράλληλα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, για να είμαστε η προτιμώμενη επιλογή των πελατών μας.

Αυτό το πετυχαίνουμε, βάση ενός αποδεδειγμένα λειτουργικού μοντέλου που υποστηρίζεται από τις καλύτερες διαδικασίες και τεχνολογίες στην κατηγορία.