Η Στρατηγική μας

Ενδυναμώνοντας την Ανάπτυξη των Πελατών μας ανά τον Κόσμο

Στη Diplomat, ο σκοπός μας είναι να προσφέρουμε αξία στους πελάτες μας, κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να γίνουμε η προτιμώμενη επιλογή τους.  Πετυγχαίνουμε αυτό τον σκοπό, έχοντας ως βάση τις αξίες μας και τους τρεις πυλώνες επιτυχίας οι οποίοι μας καθοδηγούν: πελατοκεντρική προσέγγιση, επιχειρηματική ανάπτυξη και επιχειρησιακή αριστεία.

Η στρατηγική μας είναι προσαρμοσμένη στις τοπικές απαιτήσεις της κάθε αγοράς στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Επιπλέον, η στρατηγική μας επεξηγείται στον κάθε ένα από τους εργοδοτούμενους μας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη υλοποίηση της.

Εστιαζόμαστε στην αποτελεσματική υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε επιχειρηματικά κενά και να αξιοποιήσουμε επιχειρηματικές ευκαιρίες. Επανεξετάζουμε και αναθεωρούμε τακτικά το στρατηγικό μας πλάνο, για να διασφαλίσουμε ότι επιτυγχάνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Για να το πετύχουμε αυτό, τα επιχειρηματικά μας τμήματα σε διεθνή βάση λειτουργούν σε πλήρη συνεργασία με τις επιχειρηματικές μας μονάδες.

Με συνεχή διαχείρηση της απόδοσης της στρατηγικής μας, καθιστούμε δυνατή την ανάπτυξη όλων των επιχειρηματικών μας μονάδων, αφού φροντίζουμε να κατανοούμε πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας και ενεργούμε πάντα με συνέπεια ώστε να προσδίδουμε αξία σε αυτούς.

Οι πυλώνες επιτυχίας μας

Πελατοκεντρική Κουλτούρα

Κατανόηση των αναγκών των πελατών μας, για παροχή εξατομικευμένων λύσεων

Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Διαφοροποιούμε τις πηγές εσόδων μας για να αυξήσουμε τα έσοδα και τα κέρδη

Οργανωτική Αριστεία

Μείωση του κόστους εξυπηρέτησης εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλή ποιότητα

Πελατοκεντρική Στρατηγική

Στη Diplomat, στόχος μας είναι να προσδίδουμε αξία στους πελάτες μας κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να είμαστε η προτιμώμενη επιλογή τους.  Για να το επιτύχουμε αυτό, ξεκινούμε πάντα με την κατανόηση των μοναδικών και μεταβαλλόμενων αναγκών των πελατών μας. Κατανοόντας πλήρως τις ανάγκες τους, σχεδιάζουμε κοινά στρατηγικά πλάνα τα οποία δημιουργούν αμοιβαίες ευκαιρίες ανάπτυξης, ενισχύοντας τα με τους κατάλληλους πόρους. Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε αυτά τα πλάνα για τα οποία παρακολουθούμε και αναλύουμε τα αποτελέσματα σε συνεχή βάση, αναπροσαρμόζοντας τα μαζί με τους πελάτες εαν και εφόσον χρειαστεί.

Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Στην Diplomat, προσδίδουμε δυναμική ανάπτυξης μέσω της διαφοροποίησης τόσο των δραστηριοτήτων μας όσο και των αγορών που δραστηριοποιούμαστε.  Επεκτεινόμαστε σε νέες γεωγραφικές περιοχές, εκμεταλλευόμενοι την εκτεταμένη γνώση και εμπειρία του Ομίλου μας. Ταυτόχρονα, αναπτυσσόμαστε σε νέα κανάλια, βασισμένοι στην εξειδίκευση που έχουμε αποκτήσει μέσω της πολυετούς εμπειρίας μας στην αγορά του εμπορίου.

Συνεργαζόμαστε με νέους προμηθευτές εκεί όπου εντοπίζουμε αμοιβαία κερδοφόρες λύσεις και λαμβάνουμε τα εύσημα για την ικανότητά μας να εντοπίζουμε τις σωστές ευκαιρίες στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε. Δημιουργούμε τις δικές μας επωνυμίες προϊόντων, και ο Όμιλος μας υποστηρίζει το ηλεκτρονικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων απευθείας στους καταναλωτές. Η Diplomat επιδιώκει να έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να είναι η πρώτη που προσαρμόζει τις παγκόσμιες τάσεις στις τοπικές αγορές.

Οργανωτική Αριστεία

Η Diplomat προσφέρει ένα αποδεδειγμένο μοντέλο επιτυχημένης και άριστης ενοποίησης των πωλήσεων, του μάρκετινγκ, της διανομής και της υλικοτεχνικής υποστήριξης (logistics), με προηγμένη εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε ολόκληρο τον οργανισμό μας. Μέσα απο τις βέλτιστες διαδικασίες και τεχνολογίες τις οποίες εφαρμόζουμε, η επιτυχημένη αυτή προσέγγιση μας δίδει την δυνατότητα να παρέχουμε συνεχή αποδοτικές λύσεις με τα υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης προς τους πελάτες μας.

Ευέλικτος μετασχηματισμός

Στην Diplomat, εστιάζουμε στην έγκαιρη εκπλήρωση των διαφορετικών αναγκών και απαιτήσεων των πελατών μας. Για να το καταφέρουμε αυτό, εστιάζουμε στη συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων μας, εξοπλίζοντάς τους με προηγμένα εργαλεία, βασισμένα σε δεδομένα, που επιτρέπουν ταχύτερη λήψη αποφάσεων που προσαρμόζονται στον κάθε πελάτη. Αναπτύσσουμε νέους τρόπους λειτουργίας που θα επιτρέψουν μια καινοτόμο ιδέα να εκτελεστεί πιο γρήγορα και με επιτυχία.