Οι Δυνατότητές μας

Ο Στόχος μας

Είναι να κτίσουμε μακροπρόθεσμες και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους πελάτες μας. Επιδιώκουμε πάντοτε να προσφέρουμε μια κορυφαία εμπειρία στους πελάτες μας, παρέχοντας τα σωστά άτομα, δυνατότητες και υποδομές.

Πωλήσεις

Διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων στις πωλήσεις, που πηγάζουν από την παγκόσμια εμπειρία μας.  Αυτή η ευρεία προοπτική, μας επιτρέπει να παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις για κάθε αγορά, κανάλια διανομής και πελάτη. Εργαζόμαστε σε συνεργασία με τους πελάτες μας μέσω κοινών σχεδιασμών, εφαρμόζοντας αυτές τις δοκιμασμένες λύσεις, αποδίδοντας έτσι πραγματική αξία και αποτελεσματική διαχείριση των προϊόντων στην αγορά.

Λύσεις Υλικοτεχνικής Υποστήριξης

H Diplomat προσφέρει υψηλού επιπέδου, ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών. Οι λύσεις μας προσφέρονται από μια εξειδικευμένη ομάδα και συνοδεύονται από ένα δίκτυο αναφοράς παγκόσμιας κλάσης, τεχνολογίες αιχμής και πρώτης τάξεως μονάδες υλικοτεχνικής υποστήριξης (logistics), που εξασφαλίζουν τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και εξυπηρέτησης.

Κορυφαία τεχνολογία

Προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις που βασίζονται σε προηγμένες τεχνολογίες οι οποίες υποστηρίζουν τις βέλτιστες διαδικασίες μας, το δίκτυο διανομής και το δίκτυο αποθήκευσης μας. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε μια ομαλή ψηφιακή εμπειρία στους πελάτες, η οποία τους παρέχει πραγματική αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.