Αξίες και αρχές

Ο Σκοπός Μας

Να προσφέρουμε αξία στους πελάτες μας κατά μήκους της αλυσίδας εφοδιασμού, ώστε να γίνουμε η προτιμώμενη επιλογή τους

Οι Αρχές μας

Ο στόχος μας ως κορυφαία εταιρεία πωλήσεων και διανομής, η οποία καθοδηγείτε από τον σκοπό και τις αξίες της, είναι να ενεργούμε σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:
 • Εκτιμούμε τις διαφορές
 • Ακούμε, προκειμένου να κατανοήσουμε την άποψη του άλλου.
 • Δίνουμε τίμια και ειλικρινή σχόλια.
 • Εκτελούμε κάθε αποστολή σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Ενεργούμε με σεβασμό και εκτίμηση προς τους άλλους
 • Ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη των εργαζομένων ως τρόπο για να διασφαλίσουμε την ανάπτυξη της εταιρείας.
 • Ενεργούμε ως ηγέτες στους τομείς μας με ισχυρή κυριότητα και δέσμευση.
 • Εκτιμούμε τον επαγγελματισμό και την προσωπική ευθύνη.
Θεωρούμε την επιτυχία της εταιρείας και των εργαζομένων ως ένα
 • Πιστεύουμε ότι η επιτυχία των πελατών μας είναι ο στόχος μας.
 • Χτίζουμε καρποφόρες εργασιακές σχέσεις με τους πελάτες μας που οδηγούν στην επιτυχία τους.
 • Αναπτύσσουμε σε βάθος την κατανόηση των αναγκών των πελατών μας.
 • Παρέχουμε στους πελάτες μας ανώτερες υπηρεσίες πέραν από τον ανταγωνισμό.
Είμαστε επικεντρωμένοι στους πελάτες μας
 • Εργαζόμαστε για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.
 • Εστιαζόμαστε μόνο σε τομείς που προσθέτουν αξία στην εταιρεία.
 • Βελτιώνουμε, εκσυγχρονίζουμε και απλοποιούμε τις διαδικασίες εργασίας όπου είναι δυνατόν.
Είμαστε συγκεντρωμένοι στο έργο και τη στρατηγική μας
 • Βρίσκουμε δημιουργικούς και καινοτόμους τρόπους για να ανταποκριθούμε στις μελλοντικές ανάγκες των πελατών μας σήμερα.
 • Αξιολογούμε συνεχώς και επαναεφευρίσκουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε για να κερδίζουμε.
Ενθαρρύνουμε λύσεις υψηλής αξίας για τους πελάτες μας
 • Δεσμευόμαστε για την αριστεία στην εκτέλεση των σχεδίων εργασίας και των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
 • Στοχεύουμε να αξιοποιήσουμε τις επιτυχίες μας και να διδαχθούμε από τα λάθη μας.
 • Είμαστε σίγουροι ότι παραμένουμε οι ειδικοί στους τομείς μας, όπου και αν λειτουργούμε.
Αγωνιζόμαστε για να είμαστε οι καλύτεροι
 • Συνεργαζόμαστε με αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη, σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, λειτουργίες και γεωγραφικές περιοχές.
 • Στηρίζουμε ο ένας την επιτυχία του άλλου μέσω της ανταλλαγής εργαλείων και δεξιοτήτων που έχουμε αποκτήσει.
 • Γιορτάζουμε τα αμοιβαία μας επιτεύγματα.
Ενεργούμε με συνεργασία και αμοιβαιότητα
 • Πιστεύουμε ότι το να πράττουμε σωστά, με ακεραιότητα, οδηγεί στη μακροχρόνια επιτυχία της εταιρείας.
 • Επιλέγουμε τη σωστή λύση ανεξάρτητα από τις προσπάθειες που θα απαιτήσει.
 • Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι εργάζονται καλύτερα όπου υπάρχει εμπιστοσύνη.
Υπερηφανευόμαστε για τα ηθικά μας πρότυπα