Πως να συντάξετε το Βιογραφικό σας

Συμβουλές για το συγγραφή του Βιογραφικού Σημειώματος σας
Το βιογραφικό σας είναι η επαγγελματική σας κάρτα, ένα εργαλείο που χρησιμοποιείτε για να παρουσιάσετε τον εαυτό σας στην αγορά εργασίας. Είναι η πρώτη εντύπωση που δίνετε στον μελλοντικό σας εργοδότη. Ως εκ τούτου, το βιογραφικό σας χρησιμοποιείται συχνά από τους εργοδότες ως προκαταρτική αξιολόγηση. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να γράψετε ένα αποτελεσματικό βιογραφικό σημείωμα.
6 Βήματα για το Γράψιμο ενός Αποτελεσματικού Βιογραφικού Σημειώματος
1.

Προσωπικά Στοιχεία – αυτή η ενότητα θα πρέπει να είναι πολύ σύντομη (έως 3 γραμμές) και να συμπεριλαμβάνει το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι σωστά, ώστε ο εργοδότης να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας.

2.

Περίληψη – κρατήστε την σύντομη και ουσιώδες. Συνοψίστε τη σχετική επαγγελματική σας εμπειρία και δώστε έμφαση στην προστιθέμενη αξία που έχετε να προσφέρετε στη θέση και στον οργανισμό στον οποίο θέλετε να προσχωρήσετε.

3.

Εκπαίδευση -προσδιορίστε την εκπαίδευσή σας με χρονολογική σειρά από τα ανώτατα διπλώματα στα χαμηλότερα.  Προσδιορίστε τα έτη κατά τα οποία σπουδάσατε, το όνομα του ιδρύματος και το πτυχίο/πιστοποιητικό που αποκτήσατε.

4.

Εμπειρία επαγγελματικής απασχόλησης – αναφέρτε τους επαγγελματικούς ρόλους που έχετε συμπληρώσει με χρονολογική σειρά από τον πιο πρόσφατο έως τον παλαιότερο. Δεν χρειάζεται να καλύψετε όλους τους ρόλους που έχετε συμπληρώσει, ειδικά αν οι παλαιότερες εργασίες σας δεν είναι σχετικές με το θέση για την οποία υποβάλλετε αίτηση. Χρησιμοποιήστε την κρίση σας, αλλά προσέξτε να μην αφήσετε κενά στο ιστορικό σας.

5.

Γλώσσες – η επαρκής γνώση ξένων γλωσσών είναι πλεονέκτημα. Θα πρέπει να τις επισημάνετε καθαρά στο βιογραφικό σας.

6.

Δεξιότητες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή – οι σημερινοί ρόλοι συχνά απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε διάφορα επίπεδα. Η γνώση και η ικανότητα με συγκεκριμένες δεξιότητες υπολογιστή που απαιτούνται για τον ρόλο που αιτείστε, θα σας παρέχουν ένα πλεονέκτημα, οπότε θα ήταν προς όφελος σας να επισημανθούν.

Μορφή, Μήκος και Στυλ

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ενιαία  “σωστή μορφή ” για ένα βιογραφικό σημείωμα. Το βιογραφικό σας μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη θέση για την οποία υποβάλλετε αίτηση. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του βιογραφικού σας θα εξαρτηθεί από τη σχετικότητα των πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται.

Οι εργοδότες έχουν δηλώσει ότι οι μη συναφείς πληροφορίες σε ένα βιογραφικό σημείωμα, ενδέχεται να βλάψουν τις πιθανότητες του υποψηφίου να προσκληθεί για συνέντευξη. Οι πληροφορίες που είναι μη σχετικές μπορούν να περιλαμβάνουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες ή θέσεις που υπηρετήσατε στο μακρινό παρελθόν και δεν σχετίζονται με την εργασία.

Ωστόσο, ο εθελοντισμός και οι δραστηριότητες κοινωνικής ωφελείας είναι συναφείς και θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Σήμερα υπάρχει αυξανόμενη επίγνωση στους οργανισμούς σχετικά με τη σημασία αυτών των δραστηριοτήτων.

Εστιάστε το βιογραφικό σας στις δεξιότητες και την συγκεκριμένη εμπειρία που θα τονίσει την καταλληλότητά σας για τον ρόλο.  Εάν είναι σχετικό, θα πρέπει να υποδείξετε την προθυμία σας να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις του εργοδότη, όπως η μετεγκατάσταση. Θα πρέπει επίσης να σημειώσετε αν μπορείτε να παρέχετε συστάσεις από πρώην εργοδότες σας.

Ο σχεδιασμός του βιογραφικού σας είναι επίσης σημαντικός. Γράψτε το βιογραφικό σας σε επαγγελματικό στυλ και όχι ως ιστορία. Διατηρήστε το βιογραφικό σας σε μία σελίδα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ορθογραφικά λάθη. Εάν πρέπει να υπερβείτε τη μία σελίδα, βεβαιωθείτε ότι όλες οι βασικές λεπτομέρειες συνοψίζονται στην πρώτη σελίδα.

Κρατήστε το Απλό και Οργανωμένο
  • Χρησιμοποιείστε μια ευανάγνωστη γραμματοσειρά, με συνοχή (π.χ. Times New Roman, Arial, Calibri).
  • Κρατήστε τα διάφορα μέρη του βιογραφικού σας σύντομα με κάθε παράγραφο σε ξεχωριστή γραμμή.
  • Αποφύγετε τη φανταχτερή εμφάνιση. Παρουσιάστε κάθε ρόλο σας σε ξεχωριστή παράγραφο, επισημαίνοντας ονόματα εταιρειών, τίτλους εργασίας και περιόδους απασχόλησης.